• Slide 1

  Stalni sudski tumač za turski i engleski jezik

  Anes Zukić, Zenica

  PROČITAJTE VIŠE 
 • Slide 2

  Usluge prevođenja

  Prevod dokumenata za koje je
  obavezna ovjera sudskog tumača

  Stručni prevod

  VIŠE INFORMACIJA 
 • Slide 3

  Kontaktirajte me

  Pošaljite zahtjev za
  neobavezujuću ponudu

  KONTAKT FORMA 

O SUDSKOM TUMAČU

Stalni sudski tumač je osoba koja je zadovoljila uslove pismene i usmene provjere znanja iz oblasti jezika i pravne regulative, te time stekla zvanje stalnog sudskog tumača za određeni jezik.

Stalni sudski tumač za turski i engleski jezik

Anes Zukić

magistar menadžmenta
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Poznavanje turskog jezika

EUROPASS C1 broj: B.30.ANK.4.AN.42.72-78
Centar za istraživanje turskog i stranih jezika TÖMER Ankara

Rješenje o postavljenju

Rješenje o postavljenju Federelnog Ministarstva pravde broj: 01-06-3-32-/15-113 od 15.10.2015.godine

Rješenje o postavljenju Federelnog Ministarstva pravde broj: 01-06-3-32-/15-113-1 od 02.10.2019.godine

Usluge prevođenja

Prevod dokumenata za koje je obavezna ovjera stalnog sudskog tumača.
Prevod stručne dokumentacije.
Simultano prevođenje.

USLUGE PREVOĐENJA

Prevod dokumenata za koje je obavezna ovjera stalnog sudskog tumača. Prevod stručne dokumentacije. Simultano (usmeno) prevođenje.

Prevod dokumenata za koje je obavezna ovjera

   Među ovim dokumentima su najčešće:

 • ugovori
 • certifikati
 • lični dokumenti
 • svjedočanstva, potvrde, diplome
 • izvodi iz registara
 • ovlaštenja i punomoći
 • policijski izvještaji
 • ljekarski nalazi i
 • drugi dokumenti

Prevod stručne dokumentacije za fizička i pravna lica

   Najčešće se radi o prevodu:

 • tekstova zakona i pravnih dokumenata
 • tehničkih materijala i uputstava za upotrebu
 • medicinskih nalaza
 • tekstova iz područja humanističkih, prirodnih, ekonomskih i kibernetskih nauka (naučni prevodi)
 • internet stranica
 • poslovne dokumentacije, poslovne korespondencije, prezentacija, reklamnih tekstova i slično
 • reprezentativnih materijala za sajmove i izložbe
 • marketinških tekstova
 • poslovnih pisama i
 • druge dokumentacije

IZVOD IZ TARIFE

Cijene prevoda s ovjerom (s pečatom stalnog sudskog tumača) se određuju prema Tarifi nagrada za rad sudskih tumača koja je sastavni dio Uredbe o stalnim sudskim tumačima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 44/06 i 30/10). Cijene prema Tarifi nagrada za rad sudskih tumača su kako slijedi (izvod iz Tarife):


Prevod s jednog od službenih jezika FBiH na strani jezik

 • za svako pismeno do 15 redova = 10,00 KM
 • preko 15 redova, za svaki otkucani red = 0,75 KM

Prevod sa stranog jezika na jedan od službenih jezika FBiH

 • za svako pismeno do 15 redova = 8,00 KM
 • preko 15 redova, za svaki otkucani red = 0,75 KM
Cijena se računa po redu prevoda otkucanog teksta. Započeti red se računa kao cijeli red. Za prevod složenih naučnih i stručnih tekstova naknada se može uvećati i do 50%. Za simultano (usmeno) prevođenje naknada iznosi 50,00 KM za jedan sat prevođenja, a 30,00 KM za započeti sat prevođenja. Za pregled i ovjeru prevoda koji je izvršila neka druga osoba sudskom tumaču pripada polovina naprijed navedene naknade.

KLIJENTI

U proteklom periodu je ostvarena saradnja sa velikim brojem klijenata u pružanju usluga prevoda dokumenata za koje je obavezna ovjera stalnog sudskog tumača, prevoda stručne dokumentacije i simultanog (usmenog) prevođenja. IMAJTE NA UMU DA KVALITETU JEDNOG PREVODIOCA POTVRĐUJU NJEGOVI KLIJENTI. UKAZANO POVJERENJE SE OPRAVDAVA KVALITETNIM RADOM.

KONTAKTIRAJTE ME

Pošaljite zahtjev za neobavezujuću ponudu. Upišite svoje podatke i pitanja u ovu formu i pošaljite ih, a odgovor ćete dobiti u što kraćem roku. Za više informacija možete me direktno kontaktirati putem telefona.

KONTAKT PODACI

  +387 61 161 111 (Viber/Whatsapp/Signal/Telegram)

  +387 66 734 111 (Viber/Whatsapp/Signal/Telegram)

  +387 63 018 111 (Viber/Whatsapp/Signal/Telegram)

 aneszukic@tumacsudski.info

  www.tumacsudski.info

   Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica, BiH

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.